Vodik – H2


Belinka Perkemija proizvaja vodik po tehnološkem postopku parnega reforminga (reakcija med zemeljskim plinom in vodno paro). Kapaciteta proizvodnje je 225 kg/ h čistega vodika.

Kvaliteta vodika je zelo dobra (99,9 vol. %), saj se večino vodika porabi v proizvodnji vodikovega peroksida, kjer se zahteva praktično 100 % čistost.

Uporaba:

Vodik se uporablja predvsem pri raznih sintezah kot alternativno gorivo, nekoč so ga uporabljali kot polnilni plin balonov, zadnje čase pa tudi kot vir energije v gorivnih celicah.

Preberite več v brošuri: