Peroksiocetna kislina – PERSAN®


Peroksiocetna kislina je močno oksidacijsko sredstvo z odličnimi dezinfekcijskimi in belilnimi lastnostmi. Njegovo delovanje temelji na aktivnem kisiku, ki se sprošča pri kemijski razgradnji. Nastali produkti kemijske razgradnje so ocetna kislina, voda in kisik.

Peroksiocetna kislina je učinkovita že pri nizki koncentraciji. Se ne peni, ne deluje selektivno in rezistentnost mikroorganizmov nanjo doslej ni bila opažena. Z vodo jo lahko mešamo v vseh razmerjih. Speremo jo lahko brez ostankov.

Učinkovitost PERSAN®-a je bila dokazana s testiranji na izbranih mikroorganizmih.

Njegova uporaba temelji na delovanju aktivnega kisika, ki se sprošča ob razpadanju peroksiocetne kisline in oksidira organske ter anorganske spojine. Naš proizvod so stabilizirane vodne raztopine s koncentracijami vse do 15% peroksiocetne kisline.

Belinka Perkemija proizvaja naslednja tržna produkta:

  • peroksiocetna kislina, 15 %(w/w)
  • Biocid – PERSAN® S5

Več preberite v TDS:

Več preberite v Product application table: