Tehnični plini


OGLJIKOV DIOKSID – CO2

V normalnih pogojih je ogljikov dioksid v obliki plina brez barve in vonja, z rahlo kislim okusom. Je gostejši od zraka, inerten, nevnetljiv. Utekočini se pri zračnem tlaku med 15 in 17 bari in pri temperaturi med -30 do -35 °C.
CO2 ni strupen in je prisoten v atmosferi v koncentraciji cca. 0.03 vol. %. Zaradi zmanjšanja vsebnosti kisika v zraku je pri višjih koncentracijah nevaren.
Belinka Perkemija proizvaja utekočinjen CO2 kvalitete, namenjene za uporabo v živilski industriji.

VODIK – H2

Belinka Perkemija proizvaja vodik s pomočjo tehnološkega procesa reakcije med zemeljskim plinom in paro. Kapaciteta proizvodnje čistega vodika je 225 kg/ h. Kakovost našega vodika je 99.9 vol. %, saj večino proizvedenega vodika uporabimo v lastni proizvodnji vodikovega peroksida, ki zahteva skoraj 100 % čist vodik.

DEMINERALIZIRANA VODA – DMV

Belinka Perkemija proizvaja demineralizirano vodo visoke kakovosti – pod 0.05 μS.

Več preberite v TDS: