Trajnost


V Belinki Perkemiji smo ponosni na naše delovanje, ki je čedalje bolj usmerjeno v ohranjanje narave in čisto okolje. Predstavljamo okoljski PROJEKT ČRNI BOR, s katerim želimo obveščati in ozaveščati javnost o našem okolju prijaznem delovanju.

Podjetje je za svoj doprinos k ohranjanju narave in čistega okolja prejelo tudi priznanje FDI Award Slovenia 2020 v kategoriji “zeleno”, s katerim Vlada Republike Slovenije prepoznava izjemne prispevke tujih investitorjev v slovenskem poslovnem okolju. Več preberite tukaj.

Naše aktivnosti:
1. Nadgradnja zelenega poslovanja in proizvodnje
2. Dodatni proaktivni pristopi varovanja našega okolja
3. Ponovna uporaba CO2
4. Aktivnosti za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij
5. E-poslovanje
6. Eko promocija: narava peroksida in njegove prednosti

1. Nadgradnja zelenega poslovanja in proizvodnje

V Belinki Perkemiji smo že nekaj let usmerjeni k proaktivnem pristopu varovanja našega okolja. Na celotno vzhodno mejo našega industrijskega kompleksa smo zasadili obsežen nasad črnega bora (pinus nigra). Črni bor predstavlja simbol naših celoletnih zimzelenih aktivnosti. Zasaditev dreves je bil ukrep, v prvi vrsti namenjen sokrajanom, saj bomo tako doprinesli k zmanjševanju hrupa in polepšanju okolice, hkrati pa tudi zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Celo leto, tudi pozimi, ko ni cvetočih rastlin in listavci odvržejo svoj zeleni okras, naši bori počasi, ampak vztrajno predelujejo CO2 v kisik. Ravno črni bor ponazarja naše male, vendar nenehne korake k zdravemu in prijetnejšemu okolju za nas in prihodnje generacije.

2. Dodatni proaktivni pristopi varovanja našega okolja

Razvijamo načine, kako poseči v zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida:

• CO2, ki nastaja pri naših industrijskih procesih, vgrajujemo v nove zelene produkte in tako prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa.
• Povečujemo energetsko neodvisnost od fosilnih goriv in učinkovitost. Smo v pripravljalni fazi gradnje sončne elektrarne.
• Vključeni smo v konzorcij, ki preučuje možnosti za proizvodnjo zelenega (naravi in okolju prijaznega) vodika z elektrolizo. Tako bi zmanjšali sedanjo porabo metana.


V Belinki Perkemiji proizvajamo vodikov peroksid, ki je zelena in večstranska kemikalija. Pri svojem delovanju razpade na v okolju prijazna končna produkta, kisik in vodo, in se ne nalaga v organizmu.

Intenzivno delamo na projektu e-poslovanja (»green deal«), pri katerem je končni cilj poslovati brezpapirno, okolju prijazno.

3. Ponovna uporaba CO2

EU je leta 2005 uvedla trgovanje z dovolilnicami za izpust toplogrednih plinov z namenom strateškega zmanjševanja izpustov ogljikovega dioksida. V sistem upravljanja z emisijami smo vključeni tudi v našem podjetju. Aktivno si prizadevamo za zmanjševanje izpustov. Ogljikov dioksid, ki je sestavni del proizvodnje vodikovega peroksida, smo prepoznali kot produkt s široko uporabno vrednostjo.

Direktne izpuste CO2, ki nastajajo pri naših industrijskih procesih, lahko ulovimo ter s posebnimi postopki plin utekočinimo. S ponovno uporabo, oziroma vgrajevanjem ogljikovega dioksida v nove produkte, posledično prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

V Belinki Perkemiji tako aktivno delamo na razvoju in možnostih vgrajevanja CO2 v nove zelene izdelke, obenem pa bomo s tem še dodatno dopolnili kapacitete obstoječega proizvodnega procesa utekočinjanja ogljikovega dioksida.

4. Aktivnosti za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij

V Belinki Perkemiji preizkušamo in izvajamo različne aktivnosti, ki bi zmanjšale ogljični odtis proizvodnje. V procesu proizvodnje vodika (H2 iz fosilnih goriv) nastaja CO2 kot stranski produkt. Večji del ga zajamemo in utekočinjamo z namenom prodaje na trgu. Tudi tako se zmanjša črpanje naravnih virov. Ta proces bomo v kratkem posodobili in nadgradili kapaciteto:
• S poslovnimi partnerji proučujemo in raziskujemo možnost lovljenja in vgradnjo CO2 v zelene produkte (npr. kalcijev karbonat, apnenec, metanol itd.) iz dimnih plinov, ki nastajajo za zagotavljanje naših delovnih procesov (kotlovnica in vodikarna)
• Gradnja visoko učinkovite kogeneracije za proizvodnjo elektrike, pare in toplote iz zemeljskega plina za povečanje energetske neodvisnosti in učinkovitosti.
• Obnovljivi viri energije se tudi pri nas vključujejo, kjer je mogoče. Zgradili bomo tudi sončno elektrarno.
• Prav tako smo vključeni v konzorcij, kjer preučujemo možnosti proizvodnje zelenega vodika z elektrolizo. Vodik bi naprej uporabili za proizvodnjo vodikovega peroksida (H2O2) in bi tako zmanjšali ogljični odtis.
• Zasaditev dreves za lepšo okolico in izboljšanje odnosov s sovaščani ter zmanjševanje hrupa in ogljičnega odtisa.

5. E-poslovanje

Čas epidemije smo izkoristili za izboljšave ter iskanje novih rešitev na področju e-poslovanja. Pri iskanju rešitev smo se odločili za promocijo e-poslovanja oz. »green deal«.

Od začetka leta smo intenzivno delali na projektu e-poslovanja pri izdaji e-računov s strani dobaviteljev. Skladno s tem smo tudi interno vpeljali postopke pri naročanju, kjer smo se izognili nepotrebnem tiskanju v papirni obliki ter posledično hrambi dokumentacije v omarah. Celoten proces od naročila do izdaje računa je tako sedaj v e-obliki.

Brezpapirno poslovanje smo prenesli tudi na področje dobav in odprem blaga. Vpeljali smo postopke, s katerimi smo omejili kontakt zunanjih z internim osebjem v prodaji ter prenos medfazne dokumentacije. Tako smo določene naloge prenesli na varnostno službo, ki skrbi za brezpapirni prenos spremljajoče dokumentacije pred nakladanjem blaga ter ob dobavah raznih materialov.

Na področju obvladovanja pošte (interne in eksterne) smo uvedli skeniranje prispele pošte, katere glavni namen je izključevanje kontaktov zaposlenih s prispelo dokumentacijo. V sklopu omenjenih aktivnosti smo uvedli tudi e-obrazce za obračun kilometrine in nadurnega dela. S tem smo izključili nepotrebne kontakte v fizični obliki.

6. Eko promocija – narava peroksida in njegove prednosti

Belinka Perkemija proizvaja vodikov peroksid, ki se uporablja na zelo širokem področju. Poleg tradicionalne uporabe na področju beljenja celuloznih in bombažnih vlaken v papirni in tekstilni industriji, čiščenju v ekologiji ter za potrebe kemijskih sintez se vse več uporablja na področju protimikrobnega in virusnega delovanja, ki je trenutno zelo aktualna tema.


Vse več peroksida pod imenom Belox se uporablja tudi za aseptično embaliranje v prehrambni industriji; npr. za dezinfekcijo tetrapak embalaže pred polnjenjem mleka. Razvijamo pa tudi čiste produkte peroksida za potrebe dezinfekcije različnih površin v prehrambni in veterinarski industriji in tudi za pripravo pitne vode za ljudi in živali. V ekološkem pogledu je vodikov peroksid zelena kemikalija, večstranska, ki je z vsebovanim aktivnim kisikom tudi zelo učinkovita. Razpade na kisik in vodo, okolju prijazna produkta.