NOVICE


Obveščamo vas, da bomo s 01.10.2019 dvignili cene vseh kakovosti vodikovega peroksida (H2O2) za do 50 € (preračunano na dmt) glede na dosedanje nivoje cen.

Preberite več


Vodikov peroksid je vse bolj popularen produkt. Belinka Perkemija se tega močno zaveda, zato se kot pomemben proizvajalec le-tega v zadnjih dveh letih intenzivno povezujemo z vsemi večjimi raziskovalnimi institucijami.

Preberite več


Belinka Perkemija sodeluje na projektu Procesna laboratorijska oprema.

Preberite več


Obveščamo vas, da bomo s 01.01.2019 dvignili cene vodikovega peroksida (H2O2) za 6 % glede na dosedanje cene (01.08.2018 so že bili najavljeni dvigi do 8%). Z napovedanim dvigom cen se odzivamo na nadaljnji dvig cen vhodnih materialov in energentov ter na globalno močno povečano potrebo po tej okolju prijazni kemikaliji. Zavezujemo se ohranjati visoko kakovost naših proizvodov.


Obveščamo vas, da bomo s 01.08.2018 selektivno dvignili cene naših proizvodov od 5 do 8 % glede na trenutno veljavno ceno in glede na skupino izdelkov. Napovedani dvig cen odseva višanje cen vhodnih materialov in energentov.


Začetki podjetja Belinka Perkemija segajo vse do leta 1948. Danes je podjetje eno izmed osmih evropskih proizvajalcev vodikovega peroksida in največji proizvajalec natrijevega perborata na svetu.

Preberite več


Poraba H2O2 na področju celulozne in papirne industrije se je v zadnjih desetletjih močno povečala. Razlogi za to so zniževanje stroškov proizvodnje, izboljšanje kakovosti papirja, zvišanje izkoristka lesne mase pa tudi ekološka prizadevanja za odpravo klorovih spojin v postopkih beljenja celuloze ter njihova zamenjava z okolju prijaznimi belili.

Preberite več


Zdravje je naš primarni cilj. To je tudi glavni razlog, da želimo natančno predstaviti zakaj so biocidni produkti ključnega pomena za našo dolgoročno vizijo in zakaj smo trdno prepričani v njih.

Preberite več