Natrijevi perborati


Natrijev perborat služi kot vir za aktivni kisik. Gre za anorganski peroksid, vodotopno kemično spojino brez vonja, pripravljeno v obliki MONOHIDRATA (NaBO3·H2O) ali TETRAHIDRATA (NaBO3·4H2O).

Belinka Perkemija proizvaja obe obliki natrijevega perborata. Natrijev perborat je bel, kristaliničen prašek, ki se hitro topi v vodi in tvori alkalno raztopino z oksidativnimi lastnostmi N_SO.

RAZLIKE med monohidratom in tetrahidratom glede uporab in delovanja:

  • Ključna razlika med obema oblikama je v AVOX (prosti aktivni kisik):
  • Monohidrat ima AVOX minimalno 15 % in se uporablja za pranje pri nizkih temperaturah, tetrahidrat pa ima AVOX minimalno 10 %.
  • Monohidrat odlikuje višja stopnja toplotne stabilnosti in višja stopnja raztapljanja v vodi.

Več preberite v TDS

Več preberite v Product application table