Razmere na trgu surovin se zaostrujejo

Trenutno se kemična industrija sooča z naraščajočim povpraševanjem po surovinah. To stanje je v glavnem posledica napovedanega okrevanja gospodarstva v nasprotju z več izjavami o višji sili dobaviteljev surovin. Poleg tega se spoprijemamo z nezadostno dobavo in globalnim pomanjkanjem transportnih zabojnikov, kar je privedlo do omejenih transportnih virov in drastičnega povečanja stroškov prevoza iz Azije v Evropo. Zaradi teh zaskrbljujočih okoliščin je evropska premazniška industrija pod velikim pritiskom in še bolj zaostruje že obstoječe izzive, ki jih povzroča pandemija Covid-19.

Zaradi narave naše industrije imajo surovine veliko večjo vlogo pri proizvodnji našega blaga kot v drugih panogah. Že majhno nihanje na trgu surovin močno vpliva na naše proizvodne procese. Trenutno se moramo spoprijeti z drastičnimi povišanji cen surovin in težavami z razpoložljivostjo.

Od naših dobaviteljev nimamo podrobnih informacij o trajanju pomanjkanja ali ustavitve dobav. Iz tega razloga v tem času ne moremo izključiti možnosti, da bo ta dramatičen razvoj vplival tudi na našo dobavo. Vsi skupaj si želimo hitrega izboljšanja na trgu surovin in si po svojih najboljših močeh prizadevamo ublažiti učinke te globalne situacije.