PRAVNO OBVESTILO

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbipdf Belinka Perkemija d.o.o. in z njo povezanimi družbami, o poslovanju teh družb in njihovih proizvodih. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki velja za vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani www.belinka-perkemija.com uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

 

Osebna izkaznica

Firma: BELINKA PERKEMIJA kemična industrija, d.o.o.
Skrajšana firma: BELINKA PERKEMIJA, d.o.o.
Matična številka: 5487838000
Davčna številka: SI 69994021
Vložna številka: 11227600, Sodni register, Okrožno sodišče v Ljubljani
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana – Črnuče
Telefon: +386(0)1 5886 299
Fax: +386(0)1 5886 263
E-pošta: [email protected]

 

Pravne informacije

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.belinka-perkemija.com. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na spletnem mestu www.belinka-perkemija.com so zaščitena z avtorsko in sorodnimi pravicami in/ali s pravicami industrijske lastnine, katerih imetnica je družba Belinka Perkemija d.o.o. in/ali z njo povezane družbe. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.belinka-perkemija.com izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Prepovedana je vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani www.belinka-perkemija.com, predvsem za komercialne namene.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani www.belinka-perkemija.com, se lahko reproducira le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorski in sorodnih pravicah in/ali pravicah industrijske lastnine. Teh informacij in gradiv se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Belinka Perkemija d.o.o. in/ali z njo povezanih družb.

Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine iz te spletne strani mora biti uporabljen znak Belinka Perkemija d.o.o., v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane. Spletno mesto www.belinka-perkemija.com vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, pri čemer družba Belinka Perkemija d.o.o. ni odgovorna za njihovo vsebino in v zvezi s tem ne daje nobenih jamstev. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Belinka Perkemija d.o.o. v celoti izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Belinka Perkemija d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni obliki, zato je priporočeno, da se uporabniki natančno seznanijo z njegovo vsebino ob vsakem obisku spletne strani www.belinka-perkemija.com. Uporaba spletne strani www.belinka-perkemija.com v nasprotju s tukaj navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran www.belinka-perkemija.com v nasprotju s tukaj navedenimi pravili, je v celoti sam odgovoren za svoja ravnanja.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletni strani www.belinka-perkemija.com so informativne narave. Družba Belinka Perkemija d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletni strani www.belinka-perkemija.com, vendar ne more jamčiti za njihovo točnost in celovitost ter v zvezi s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Uporabniki uporabljajo spletno stran www.belinka-perkemija.com in na tej strani objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba Belinka Perkemija d.o.o., niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Belinka Perkemija d.o.o. ni odgovorna za škodo (vključno za tisto, ki jih povzročijo virusi), ki bi jo zaradi obiska spletne strani www.belinka-perkemija.com ali kakršnekoli njene uporabe uporabnik utrpel na računalniški opremi, mobilnem telefonu ali katerekoli drugi napravi in/ali aplikaciji, s katero je mogoče dostopati do te spletne strani. Prav tako ni družba Belinka Perkemija d.o.o. odgovorna za kakršnekoli drugo vrsto škode, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.belinka-perkemija.com. Družba Belinka Perkemija d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.belinka-perkemija.com kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.