Belinka Perkemija z lastno sončno elektrarno

V podjetju Belinka Perkemija nenehno sledimo dogajanju na področju evropskih in slovenskih standardov za razogljičenje, zato smo se v letu 2020 prijavili na razpis “Naložba v vašo prihodnost”, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Cilj projekta je bila postavitev lastne sončne elektrarne na objektu skladišča, ki nam bo omogočala pridobivanje “zelene” električne energije. Projekt smo uspešno zaključili, kar je tudi rezultat odličnega sodelovanja naše ekipe z izvajalcem. Na letnem nivoju je predvidena proizvodnja 320 MWh električne energije. Vso energijo bomo porabljali v proizvodnji vodikovega peroksida in natrijevega perborata.

Lastna sončna elektrarna podjetja predstavlja velik korak na poti k trajnosti in zmanjšanju ogljičnega odtisa in je le ena izmed številnih trajnostnih aktivnosti, ki jih načrtujemo v prihodnje.

Naziv operacije: FE Belinka Perkemija
Cilj operacije: izvedba sončne elektrarne na objektu skladišče
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada – "Naložba v vašo prihodnost"