Vrednote, poslanstvo, vizija


Naše vrednote

Skrb in zaupanje
Za uporabnike skrbimo tudi potem, ko so že kupili naše izdelke. Naši strokovnjaki spremljajo njihovo uporabo in so vedno na voljo z nasveti in s tehnično pomočjo. Zaupamo v zaposlene, v svoje vrhunske kompetence, v našo ustvarjalnost in sodelovanje ter v tradicijo.

Ekološka naravnanost
S sodobno tehnologijo in stalnim nadzorom zagotavljamo, da naša proizvodnja ne obremenjuje narave ter da so naši izdelki prijazni do uporabnikov in okolja.

Odgovornost in prilagodljivost
Kot pomembno podjetje smo vpeti v ožje in širše družbeno in gospodarsko okolje. Pomagamo lokalni skupnosti in razvijamo obojestransko dobre odnose. Stremimo k bogatenju izkušenj in znanj ter k prilagajanju izzivom prihodnosti.

Poslanstvo

Razvijamo, izdelujemo in tržimo izdelke, ki temeljijo na inovativnosti in znanju ter prispevajo k varovanju okolja. Zagotavljamo nenehno rast vrednosti. Ustvarjamo zanesljivo in spodbudno delovno okolje, ki omogoča varno zaposlenost in ustvarjalnost.

Vizija

Razvijali bomo svojo osnovno dejavnost na področju peroksidnih spojin, predvsem izdelkov z novo dodano vrednostjo. Uvrščali se bomo med najpomembnejše dobavitelje kakovostnih peroksidnih spojin, predvsem na evropskih in ameriških trgih. Širili bomo ponudbo in se z drugimi povezovali na tistih mestih, kjer lahko dosežemo sinergije.

Preberite več v PDF dokumentih:

Politika kakovosti:

Politika ravnanja z okoljem:

Varnostni ukrepi