Požar v podjetju ni onesnažil okolja, zagon proizvodnje v začetku junija

Deset dni po požaru v proizvodnji podjetja Belinka Perkemija v Šentjakobu sporočamo, da analiza Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME) v sklopu Inštituta Jožef Stefan ni zaznala onesnaženosti zraka ali vode v bližini tovarne.

Dogodek nima negativnega vpliva na obdelovalno površino in pridelke lokalne skupnosti. V podjetju smo trenutno v fazi odprave posledic nesreče in rednega remonta. Ponovni zagon proizvodnje načrtujemo v začetku junija. Preiskava inšpektorata za okolje in prostor je še v teku, zato ugotavljanje vzroka nesreče še poteka. Prav tako ocena škode še ni v celoti podana.

Po opravljenih meritvah in vzorčenju vode v potoku Štokalca in zraka na območju 400 m od tovarne je Ekološki laboratorij z mobilno enoto v sklopu IJS (ELME) izdal poročilo. V zraku okoli potoka niso zaznali nobenih kemikalij ali drugih nevarnih snovi. Koncentracija topnih snovi v zraku je bila prenizka, da bi jo lahko zaznali analitični instrumenti. Voda v potoku je bila čista, na površini pa je bila pena, saj so požar pogasili z gasilsko biološko razgradljivo peno. Zabeleženi parametri kažejo, da voda ni onesnažena s kemikalijami. Pena za gašenje požara ni strupena in se raztopi na zraku in svetlobi. Iz ELME so sporočili, da požarna voda iz tovarne Belinka ne povzroča onesnaževanja reke Save. Na splošno v ELME ocenjujejo, da lokalno onesnaženje potoka s tehnološko in požarno vodo ne bo vplivalo na okolje na območju Šentjakoba. Vsa požarna voda je bila varno zbrana v bazenu popožarnih vod. V prvih dneh po nesreči je bilo v zraku čutiti še nekaj vonja, vendar to ni vplivalo na zdravje in okolje. Kasneje je vsebino bazena popožarnih vod varno zbral in odstranil uradni in pooblaščeni odstranjevalec. Ker je podjetje v fazi remonta, je možno, da sosedje opazijo običajne vplive delovnih postopkov (vonj, hrup). Podjetje izvaja dnevni monitoring potoka Štokalca, tudi ob sobotah in nedeljah.

V podjetju nadaljujemo z rednim obveščanjem lokalne skupnosti ter ostalih deležnikov. S pomočjo zunanjih institucij še raziskujemo točen vzrok nesreče ter celotno materialno škodo. Prizadevamo si za čim hitrejšo vzpostavitev normalnega delovanja in s tem uspešnega ter pravočasnega izpolnjevanja naročil naših kupcev.