Omejene količine vodikovega peroksida in perborata v novembru

Zaradi zagotavljanja stabilne proizvodnje bomo v novembru izvedli krajši remont.

Obveščamo vas, da bomo imeli zato za mesec november 2022 na voljo le omejene količine vodikovega peroksida in perborata.