Obvestilo o dvigu cen Vodikovega peroksida

Obveščamo vas, da bomo s 01.01.2019 dvignili cene vodikovega peroksida (H2O2) za 6 % glede na dosedanje cene (01.08.2018 so že bili najavljeni dvigi do 8%). Z napovedanim dvigom cen se odzivamo na nadaljnji dvig cen vhodnih materialov in energentov ter na globalno močno povečano potrebo po tej okolju prijazni kemikaliji. Zavezujemo se ohranjati visoko kakovost naših proizvodov.