Dnevno prilagajanje cen naših produktov

Zaradi izredno visoke rasti cen energentov, predvsem cene zemeljskega plina, ki se dnevno poviša tudi za več kot 10 %, najavljamo dnevno spreminjanje cen naših produktov.

Samo z razumevanjem ter podporo naših poslovnih partnerjev pri takojšnji uveljavitvi neljubega, toda nujnega ukrepa, lahko zagotovimo nemoteno oskrbo z našimi proizvodi.