Biocidna regulativa

Zdravje je naš primarni cilj. To je tudi glavni razlog, da želimo natančno predstaviti zakaj so biocidni produkti ključnega pomena za našo dolgoročno vizijo in zakaj smo trdno prepričani v njih.
Biocidi so kemikalije, ki se uporabljajo za uničevanje organizmov, ki so škodljivi za zdravje ljudi in živali, in lahko nevarno vplivajo na naravne ali proizvedene materiale. Ti škodljivi organizmi vključujejo škodljivce in mikrobe. Primeri biocidnih produktov so barve za zaščitna sredstva, rodenticidi, sredstva proti komarjem in konzervansom.

Biocidi so bistvenega pomena v našem vsakdanjem življenju z namenom preprečevanja in zaščite. Biocidni produkti se uporabljajo na različnih področjih. Uporabljamo jih na področju higienskih proizvodov, ki se uporabljajo v stiku s človeško kožo. Uporabljamo jih v vsakdanjem življenju, za namene čiščenja, razkuževanje površin, materialov, opreme in pohištva. Izdelki se uporabljajo za razkuževanje zraka in vode. Biocidi se uporabljajo tudi v namen higienskih izdelkov za uporabo v veterinarski stroki; kot so razkužila in razkuževalna mila. Biocidi se uporabljajo tudi za ohranjanje v lesni industriji. Biocidni produkti vsebujejo preventivna sredstva in sredstva za sanacijo v različnih panogah.

Zagotavljanje varnosti

Pri biocidnih proizvodih je varnost cilj št. 1 in zavzemamo se, da nudimo kakovostne izdelke z visokimi standardi za človeško in okoljevarstveno zaščito, podporo okolju prijazni uporabi na dnevni bazi. Prispevati želimo k dobremu počutju in sožitju, to pa je tudi temelj naše družbe.

Uredba

Uredba o biocidnih produktih se nanaša neposredno na vse državljane v Evropski uniji. BPR ima enak učinek kot nacionalna zakonodaja in na tej opombi je še toliko bolj pomembno za nas, kot ponudnika, da vodimo proces zagotavljanja informacij na področju biocidnih produktov. Upoštevati moramo dejstvo, da bodo pravila strožja s časom, in zaradi tega je Belinka Perkemija že s predajo novega znanja in izkušenj za začetek izvajanja sprememb na področju biocidne uredbe izdelkov.

Današnja rešitev za boljši jutri

Z zagotavljanjem teh informacij želimo omogočiti vpogled v proces, kako so izdelki narejeni ter kako so lahko stvari še boljše, z uporabo biocidnih proizvodov. To je rešitev danes, za bolj zdrav in boljši jutri.