Gradimo mostove med industrijo in raziskovalnimi institucijami

Vodikov peroksid je vse bolj popularen produkt. Belinka Perkemija se tega močno zaveda, zato se kot pomemben proizvajalec le-tega v zadnjih dveh letih intenzivno povezujemo z vsemi večjimi raziskovalnimi institucijami.
V sklopu teh prizadevanj smo organizirali strokovno srečanje Belinka open „S SINERGIJO DO UPORABNEGA ZNANJA“, kjer so na kar 13 predavanjih predavali številni predavatelji s fakultet, raznih inštitucij ter podjetij. Produktni vodja, vodja tehnologije in razvoja v Belinki Perkemiji, Ivan Grčar, je o sodelovanju povedal: “S sinergijo znanja različnih tehniških fakultet in inštitutov bomo veliko hitreje dosegli razvojne cilje, ki jih imamo v industriji. Še posebej je zanimivo področje proizvodnje in uporabe ter razvoj novih formulacij vodikovega peroksida (H2O2) z višjo dodano vrednostjo.

S tem močnim in učinkovitim oksidantom se srečujemo v farmaciji, medicini, kozmetiki, industriji detergentov. Možnosti njegove uporabe pa se kažejo tudi drugje, kot npr. v kmetijstvu, veterini, pripravi pitnih vod za ljudi in živali in še več. Razvoj na tem področju se širi tudi v smeri novih oblik akumulacije vodikovega peroksida s trajnejšim delovanjem.

Franci Stele, direktor Belinke Perkemije je izrazil zadovoljstvo nad strokovnim srečanjem in izvedenimi predavanji: »Področju peroksidne kemije se obeta svetla prihodnost, zato se vsakodnevno trudimo biti inovativni in drzni. Pri tem so nam v pomoč tudi zunanje raziskovalne inštitucije s katerimi uspešno sodelujemo. Na srečanju Belinka OPEN smo stkali še globlje povezave in začrtali pot za nadaljnji razvoj  vodikovega peroksida ter širjenju njegove uporabe na nova področja. Zahvaljujem se vsem predavateljem in udeležencem za učinkovito in pestro srečanje.«   


Foto: osebni arhiv Belinke Perkemije