Tehnični plini


OGLJIKOV DIOKSID

V normalnih pogojih je ogljikov dioksid v obliki plina brez barve in vonja, z rahlo kislim okusom. Je gostejši od zraka, v inertnem stanju, nevnetljiv. Utekočini se pri zračnem tlaku od 15 do 17 barov in temperaturi med -30 do -35 °C. CO2 ni toksičen in je prisoten v atmosferi v koncentraciji cca. 0.03 vol. %. Zaradi zmanjšanja kisika v zraku je pri višjih koncentracijah nevaren. Belinka Perkemija proizvaja utekočinjen CO2 v zahtevanih okvirih živilske industrije.

VODIK – H2

Belinka Perkemija proizvaja vodik s pomočjo tehnoloških procesov reakcije med zemeljskim plinom in paro. Kapacitete proizvodnje za čist vodik je 225 kg/h. Kvaliteta vodika je 99.9 vol. %, saj je večina proizvedenega vodika uporabljenega v proizvodnji vodikovega peroksida, ki zahteva skoraj 100 % čist vodik.

DEMINERALIZIRANA VODA

Belinka Perkemija proizvaja demineralizirano vodo visoke kvalitete – pod 0.05 μS.

Več preberite v TDS: