Peroksiocetna kislina


Peroksiocetna kislina je močno oksidacijsko sredstvo z odličnimi dezinfekcijskimi in belilnimi lastnostmi. Njegovo delovanje temelji na singletnem kisiku, ki se sprošča pri kemijski razgradnji. Nastali produkti kemijske razgradnje so ocetna kislina, voda in kisik.

Peroksiocetna kislina je učinkovita tudi pri nizki koncentraciji. Se ne peni, ne deluje selektivno in ima odpornost v mnogo še neomenjenih primerih. Z vodo jo lahko mešamo v vseh razmerjih.

Učinkovitost PERSAN® je bila prikazana s testiranjem na izbranih mikroorganizmih.

Njegova uporaba temelji na delovanju aktivnega kisika, ki se sprošča ob razpadanju peroksiocetne kisline in oksidira na organske in anorganske spojine. Na trgu lahko najdemo  stabilizirane vodne raztopine s koncentracijo do 15% peroksiocetne kisline.

Belinka Perkemija proizvaja širok nabor peroksiocetnih kislin:

  • peroksiocetna kislina, 15 %(w/w)
  • Biocid – PERSAN® S5

Več preberite v TDS:

Več preberite v Product application table: